Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "street-art.pl"

Sklep internetowy "Street Art Shop", nazywany Dalej "Sklepem Internetowym", działający pod adresem: street-art.pl. Prowadzony przez: Firme Street -Art Jakub Witek, z Siedziba Żarach ul.Zamkowa 3/5 Wpisany do Rejestracji Prowadzących Działalność Gospodarczą pod nr 12 549

Nr NIP 92820616541. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczą produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier,
- przelewem bankowym na konto sklepu.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS
      Koszt dostawy:
          9,00 zł - platnosć PayU
          11,00 zł - w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
          15,00 zł - w przypadku płatności za pobraniem

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Street-Art, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Formularz do wypełniania przy wymianie towaru, znajduje się tutaj: FORMULARZ WYMIANY

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Street-Art ul. Dereszowa 26, 65-001 Zielona Góra. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Formularz do wypełnienia przy reklamacji towaru, znajduje się tutaj: FORMULARZ REKLAMACJI

18. Składając zamówienie w opcji przesyłka pobraniowa klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki.
W wypadku nie odebrania lub odmowy odebrania przesyłki pobraniowej zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu i pakowania, którą wynosi 40 pln. Kwotę tę należy wpłacić na konto bankowe firmy Stree-Art (konto podane w linku wysyłki) w przeciągu 7 dni od dnia dostarczenia przesyłki do zamawiającego.

Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje skierowanie sprawy do firmy windykacyjne, a następnie na drogę postępowania sądowego.

19. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym, oznacza akceptację zasad wynikających z poniższego regulaminu sprzedaży przez klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych nim w zasad.

20. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do fotografii, wyłączności posiadania praw autorskich zamieszczanych na stronie sklepu. Pobieranie fotografii  bez Zgody sklepu jest nielegalne i narusza ustawy o ochronie tresci własności intelektualnej.

21. Sklep internetowy "Street Art Shop" w sposób automatyczny zapisuje informacje w postaci plików cookies na urządzeniu końcowym klienta. Wykorzystywane są w nich informacje, które pozwalają na dalszą realizację zakupów.

22. Pliki cookies zapisywane na urządzeniach końcowych nie pozwalają w jakikolwiek sposób na pozyskanie danych użytkownika i poufnych informacji.

23. Domyślne ustawienia przeglądarki pozwalają na akceptację plików cookies. Użytkownik sam, w każdej chwili, może samodzielnie zdecydować o zakresie i zasadach ich wykorzystywania zmieniając ustawienia w programie.

24.Transferuj.pl jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo transakcji internetowych przeprowadzanychw sklepie internetowym street-art.pl . Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności jakchoćby 128 bit SSL.

...